AAB

KOPENHAGA

Wizualizacja koncepcji zabudowy szeregowej w Danii.

Projekt zakładał stworzenie ciągu zabudowy szeregowej złożonej z budynków zrównoważonych. Opracowanie dla duńskiego biura Domus.