JYLLANDSHUSE

KOPENHAGA

Współpraca przy koncepcji i wizualizacje kamienicy przy ulicy Jylandhuse w Kopenhadze.

Projekt zakładał rozbudowę obiektu o dwa piętra, w celu dostosowania wysokości do otaczających budynków.
Nadbudowa obiektu zaproponowana została w formie spiętrzonej zabudowy szeregowej posadowionej na dachu ostatniej kondygancji starego obiektu. Każda z nowych jednostek mieszkaniowych zyskała dwa tarasy – jeden wychodzący na ulicę, drugi na ogród znajdujący się po wewnętrznej stronie budynku. Dostęp do nowych mieszkań miał odbywać się przez zewnętrzne klatki schodowe obudowane lekką strukturą z cortenu.
Projekt opracowywany w trakcie pracy w duńskim biurze Domus.